Historia som domstol : historisk värdering och retorisk argumentation kring E-Book


Historia som domstol : historisk värdering och retorisk argumentation kring - Martin Wiklund pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2012-08-07
FÖRFATTARE: Martin Wiklund
ISBN: 9789157805737
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,61

FÖRKLARING:

Kan historiker bidra till ett mer rättvist minne? Under de senaste decennierna har det i många länder förts historiska debatter som påminner om rättegångar. Enskilda aktörer, ideologier, stater och hela kulturer har placerats på de anklagades bänk. I Sverige har "68" blivit en omstridd ort i det offentligaminnet och det har talats om "vänsterns skuld", om brott och bekännelser.Att diskussioner om det förflutna har kommit att fungera som ett slags samhällelig historiedomstol väcker frågor om historikerns uppgift i samhället och om historievetenskapens relation till juridik, politik och etik. När tolkningsdispyter inte bara handlar om vad som faktiskt hände utan också om hur det förflutna ska bedömas, hur kan värderingen av det förflutna hanteras för att främja en fruktbar bearbetning av konflikten? Om sådana bedömningar ska vara något mer än tillhyggen i politiska uppgörelser och godtyckligt tyckande, hur kan bedömningarna underbyggas och kritiseras?Inom den juridiska sfären har rättvisa utgjort ett viktigt ideal. Kan historiska berättelser och bedömningar vara orättvisa? Vad innebär i så fall en rättvis berättelse och ett rättvist minne? Dessa frågor behandlas i relation till debatten om "68" i Sverige. Genom att använda domstolen som analogi belysesolika roller som historiker kan spela, såsom åklagare, försvarsadvokat,domare eller åtalad och vilken betydelse det kan ha i tolkningskonflikter.I Historia som domstol använder historikern Martin Wiklunddomstolsanalogin och idéer om juridisk och retorisk argumentationsom inspirationskälla för att tänka historia på ett sätt somkan främja en meningsfull hantering av historiska tolkningskonflikteroch som sätter värderingen av det förflutna i centrum.

... idéhistoria och etablerandet av en idealistisk upphovsrätt (Rasmus Fleischer) Martin Wiklund: Historia som domstol ... PDF HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) ... . Historisk värdering och retorisk argumentation kring "68" (Anders Ekström) Henrik Åström Elmersjö: Norden, nationen och historien. Historisk värdering och retorisk argumentation kring "68 ... (Göteborg: Avhandlingar från Historiska institutionen I Göteborg 1996), Sid. 79. 11 Bjereld, Ulf & Demker, Marie 2018, Sid. 136. ... så som kyrkan och normer kring köns och familjerollerna, såväl som nya, ... Westman, Knut B., Reformat ... Historia som domstol : historisk värdering och retorisk ... ... . 136. ... så som kyrkan och normer kring köns och familjerollerna, såväl som nya, ... Westman, Knut B., Reformationens genombrottsår i Sverige (Stockholm:Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1918) s. 329-350. Wiklund, Martin, Historia som domstol: historisk värdering och retorisk argumentation kring "68" (Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2012) (utdrag ca. 40 sidor).ISBN: 978-91-578-0573-7. Wållgren, Ingrid, Mao i Sverige: den svenska maoismen 1963-1986 (Stockholm: (Hur berättelserna om "68" har förändrats i Sverige från 60-tal till 00-tal beskrivs i min bok Historia som domstol - Historisk värdering och retorisk argumentation kring "68", 2012). Nutida skeenden förskjuter perspektivet. Jämfört med 1990-talet och 00-talet tycks minnet av "68" ha svalnat en smula. Martin Wiklunds I det modernas landskap analyserar hur 60-talsvänstern, den nya kvinnorörelsen, alternativrörelsen och moderaterna kritiserade och skapade nya berättelser om det moderna Sverige. Berättelserna ses som olika sätt att orientera sig historiskt i ett landskap av värden med olika vägar och möjliga färdriktningar....