Kunskapens tider E-Book


Kunskapens tider -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-11-01
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789176350355
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,82

FÖRKLARING:

"Dagens samhälle karaktäriseras ofta som kunskapssamhället, till skillnad från det tidigare industrisamhället. Historiker vet dock att alla samhällen är och har varit kunskapssamhällen.Antologin speglar hur historiska aktörer, såväl makthavare som lekmän och tjänstemän, har producerat och utnyttjat information och kunskap från medeltiden till idag. Här ryms forskning om folkräkning, urbanisering, kungars historieskrivning, myndighetsutövning, sociala och politiska rörelser, disciplinering och opinionsbildning.I Kunskapens tider bidrar nio medarbetare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet med exempel på hur behovet och användandet av kunskap sett ut i olika historiska situationer och tidsperioder"

... socialt utbyte. Därför gör vi nu en extra satsning på Vitec Kunskap och kommer de närmaste månaderna öka utbudet av live-webbinarier ... PDF vad är praktisk kunskap - DiVA portal ... . Har synen på kunskap förändrats bland unga? I och med att all kunskap är tillgänglig för alla så blir det inte lika "viktigt" att veta nåt. För alla vet. Eller i alla fall kan veta. Om man har tillgång till Internet. Och har man inte en dator så har man enligt Svenskarna och Internet, till 99% en mobiltelefon (s. 27). In Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället ("The knowledge society. A historical perspective") nine researcher ... Start - Kunskapskanalen ... . 27). In Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället ("The knowledge society. A historical perspective") nine researchers from the Department of History at Stockholm University contribute with examples of the need for and use of knowledge, in different historical situations and periods. *** This book is in Swedish: Reflektion är helt centralt för att komma åt den praktiska kunskapen, och reflektion är något som tar tid. Och kanske måste det också få göra det lite mer i vår arbetsvardag. Läs mer: Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik: Vad är praktisk kunskap?, 2009 Schwarz, Eva: Bibliotekariens praktiska kunskap, 2016 Det fanns helt enkelt inga kunskaper. Under min praktikplacering i psykiatri träffade jag flera patienter, som jag aldrig fick något grepp om vilken diagnos de hade. Ingen kunde heller förklara. Jag har flera av dem fortfarande helt klara i mitt minne, de har inte släppt mig, trots att så lång tid har gått. Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att sedan kunna placera eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Till stöd för bedömningen finns Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2. Att kunskap tar tid är en annan viktig aspekt som berörs. Slutligen tangeras två stora ämnen: kunskap och makt, och kunskapens kommersialisering. sven-eric liedman, professor idéhistoria, Göteborg, samtalsledare thomas östros, utbildningsminister karl-erik eriksson, professor i teoretisk fysik lars å hanson, professor i klinisk immunologi I alla tider har makthavare kunnat favorisera vissa typer av vetande på bekostnad av andra. När kyrkan och furstarna en gång gav sitt stöd åt universiteten, var det i förhoppning om att kunskap som i deras ögon var nyttig skulle frodas. De statliga akademierna hade samma ändamål. Samernas tid. Det här är berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia. Samernas historia, som är intimt sammankopplad med Sveriges historia, är okänd för de flesta. Samerna anpassade sig tidigt till en karg omgivning och byggde upp en jakt- och fångstexpertis som gjorde dem till viktiga handelspartners under vikingatiden. traditionell kunskap så tänker man ofta på den omfattande kunskap som samerna har haft och har till att nyttja naturen och hur de tillpassat och omformat införskaffade material till eget bruk utifrån sin egen kultur, skriver Sara. Balto, Hoem, Smith m fl. har även skrivit om samisk och urfolks traditionella kunskap i naturen....