Barnets egendom : en vägledning om förvaltning av barns egendom E-Book


Barnets egendom : en vägledning om förvaltning av barns egendom - Eva von Schéele pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-11-27
FÖRFATTARE: Eva von Schéele
ISBN: 9789139116424
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,48

FÖRKLARING:

Syftet med denna bok är att på ett lättillgängligt och tydligt sätt visa vad som gäller vid förvaltningen av barns tillgångar. I många handläggningssituationer uppstår ofta frågan om hur barns tillgångar ska förvaltas på bästa sätt. Barnen kan ha fått egendom genom gåvor eller arv, liksom utbetalningar från försäkringsbolag och skadestånd. Vad får man göra med barnets egendom och vem bestämmer? Eftersom riksdagen 2018 beslutat att FN:s konvention om barns rättigheter ska bli svensk lag (1 januari 2020) finns i boken också ett särskilt avsnitt om barnkonventionen, den historiska bakgrunden och dess syfte.Denna bok ska ge vägledning för att förstå hur gällande lagstiftning fungerar och hur man med den som grund ser till barnets bästa också med iakttagande av FN:s konvention om barns rättigheter.

...andet mellan barn och förälder. 1. Allmänt om förmyndare När egendom har sålts ... Förvaltning av barns egendom - speciellt om s.k. särskild ... ... . Skatteverket kan medge anstånd med betalning av slutlig skatt som hör ihop med beskattning av ersättning för såld egendom om det finns särskilda skäl och något av kriterierna i 63 kap 11 § SFL är uppfyllda: . Betalningen ska fördelas på minst tre år. Eftersom riksdagen 2018 beslutat att FN:s konvention om barns rättigheter ska bli svensk lag (1 januari 2020) finns i boken också ett särskilt avsnitt om barnkonventionen, den historiska bakgrunden och dess syfte.Denna bok ska ge vägledning för att förstå hur gällande lagstiftning fungerar ... Barnets egendom : en vägledning om förvaltning av barns ... ... .Denna bok ska ge vägledning för att förstå hur gällande lagstiftning fungerar och hur man med den som grund ser till barnets bästa också med iakttagande av FN:s konvention ... 1 Med barn avses i detta infoblad personer under 18 år. Gåvans förvaltning Har barnet fått en fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt i gåva ska förvaltningen kontrolleras av överförmyndaren. Sådan kontrollerad förvaltning kan också inträda om givaren har detta som villkor för gåvan. Om gåvan medför att barnets sammanlagda ... Makar som har äktenskapsförord har också oftast enskild egendom. En make kan också fått egendom med villkor att den ska vara enskild. Sådan egendom tillfaller alltid efterlevande make, om det inte finns något testamente. I ett testamente kan man välja att låta barnen få del av den enskilda egendomen antingen helt eller till viss del....