Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar E-Book


Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar - Dan Hanqvist pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-05-26
FÖRFATTARE: Dan Hanqvist
ISBN: 9789139113904
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,53

FÖRKLARING:

”Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen diskuteras finansiell reglering i allmänhet och av förvaltare av alternativa fonder i synnerhet. Inledningsvis behandlas den kommersiella förvaltningsrättens omfattning och förhållande till andra discipliner. Rättsområdet präglas starkt av unionsrätten, som diskuteras utifrån dess särskilda funktion, särpräglade normgivningstruktur och rättspraktiskt centrala principer. Vidare behandlas det finansiella systemets funktioner och särdrag, den finansiella regleringen och vad som kan antas utgöra optimal reglering. Därefter behandlas den del av fondförvaltningen som innefattar förvaltningen av alternativa investeringsfonder, med dess bakgrund och utformning. Regleringen som hör till de olika lagparagraferna består till stor del av artiklar i kommissionens delegerade förordning, som återges och kommenteras i anslutning till relevant lagtext. Regleringen utgör ett komplext samspel av RF, FEUF/FEU, EU-direktiv och -förordningar på primärrättsnivå och delegerade och genomförandeakter på sekundärrättsnivå, myndighetsföreskrifter, riktlinjer och annan vägledning från myndigheter, rättspraxis från EUD, Europadomstolen och de inhemska domstolarna, myndighetsbeslut, allmänna unionsrättsliga och nationella förvaltningsrättsliga principer och inhemsk och utländsk doktrin. Boken riktar sig till praktiker hos fondförvaltare och andra finansiella institut, men torde också vara av intresse för andra som ägnar sig åt finansiell och ekonomisk reglering och förvaltningsrätt.

...ntroduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området ... Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa ... ... . Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen Rapporteringskrav för auktoriserade AIF-förvaltare samt för AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige framgår av 13 kap. 2-4 §§ lagen (2013:561)om alternativa investeringsfonder (LAIF). Kraven kommer av artikel 24(1)-(2),( 4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2 ... Alternativa investeringsfonder | Finansinspektionen ... . 2-4 §§ lagen (2013:561)om alternativa investeringsfonder (LAIF). Kraven kommer av artikel 24(1)-(2),( 4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU. 3 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, utan tillstånd enligt denna lag, till professionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond. En förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska ha auktorisation enligt denna lag (tillståndspliktig AIF-förvaltare) om den förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar 1) inklusive tillgångar som förvärvats med användning av finansiell hävstång överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, eller alternativa investeringsfonder som förvaltas av en EES-baserad AIF-förvaltare ..... 64 5.3 Referensland för icke EES-baserade ... 7 Övriga ändringar i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.....96 7.1 Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som mark- nadsför ... Förvaltare av alternativa investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 april 2013 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder: en kommentar (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker SPARA på ditt inköp nu! Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar / Dan Hanqvist. Hanqvist, Dan, 1965- (författare) ISBN 9789139113904 1. uppl. Publicerad: Stockholm : Wolters Kluwer, 2016 Tillverkad: Finland Svenska 983 s. Bok "Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar" består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Den alternativa investeringsfonden har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Lagen, liksom direktivet, implemente-rades snabbt i den svenska rättsordningen och byggdes in i det redan existerande regelverket för fonder. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även...