Barnhälsovård : att främja barns hälsa E-Book


Barnhälsovård : att främja barns hälsa - Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-01-18
FÖRFATTARE: Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin
ISBN: 9789147111862
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,64

FÖRKLARING:

I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern. En viktig utgångspunkt har varit att skapa gynnsamma förutsättningar för den roll och funktion för barnhälsovården som rekommenderas i Socialstyrelsens publikation Vägledning för Barnhälsovård.Läs merBarnhälsovård är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningen. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd för sjuksköterskor och läkare som arbetar på barnavårdscentralen.Boken tar bland annat upp- barns utveckling, tillväxt, näringsbehov och uppfödning- vanliga hälsoproblem och deras behandling- vaccinationer- bedömning av barns hälsa- barn med särskilt behov av stöd- föräldrastöd- barnhälsovårdens organisation och arbetssättOm författarnaHuvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, med. dr, distriktssköterska och barnsjuksköterska, Claes Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska sjukhuset i Uppsala, Margareta Blennow, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

...mtida Barnhälsovård att främja barns hälsa ... Barnhälsovård - att främja barns hälsa - Liber AB ... . av Margaretha Magnusson (Bok) 2016, Svenska, ... 4 av 13 exemplar finns att låna, 1 reservationer i kö, Finns inne Bibliotek Lånetiden går ut Avdelning Placering Uppställd på ; Nej (0 av 1) Bagarmossens bibliotek: 2020-05-14 : Vuxen STÄNGT ... Tidiga åtgärder i hem- och skolmiljön främjar barns och ungas hälsa och minskar skillnader uppväxtvillkor. Hemmiljön. Miljön i hemmet är en viktig f ... PDF Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa ... . Hemmiljön. Miljön i hemmet är en viktig faktor som påverkar barns och ungas hälsa under uppväxten och senare i livet. En god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden ... Barnhälsovård att främja barns hälsa. av Margaretha Magnusson (Bok) 2009, Svenska, För vuxna ... 2 av 2 exemplar finns att låna, Finns inne Bibliotek Lånetiden går ut Avdelning Placering Uppställd på ; Ja (1 av 1) ... Hälsosamtalets möjligheter och hinder för att främja hälsa 63 Hälsoverktygets betydelse för hälsosamtalet 67 Hälsosamtalen som en del av skolans hälsofrämjande arbete 70 Övergripande förståelse av hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa. 73 Metoddiskussion 74 Deltagare och urval 74 Datainsamling 75 Barnhälsovården är en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamhetens övergri - pande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter. En fjärdedel av Sveriges späd- och Barnhälsovårdens uppdrag är att främja barns hälsa, utveckling och välbefinnande vilket sker genom hälsofrämjande och förebyggande insatser både universellt och riktat vid behov. På Barnavårdscentralen erbjuds hälsobesök enligt barnhälsovårdsprogrammet där hälsoövervakning och hälsosamtal ingår. Vi arbetar för att ge dig och ditt barn en fullständig förebyggande barnhälsovård med målsättningen att främja ditt barns hälsa, trygghet och utveckling. Grunden för Ditt barns hälsa läggs under de första levnadsåren. Under den tiden finns vi på HMC nära dig och dina barn. Välkomna! 2016, H...