Barnhälsovård : att främja barns hälsa E-Book


Barnhälsovård : att främja barns hälsa - Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-01-18
FÖRFATTARE: Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin
ISBN: 9789147111862
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,67

FÖRKLARING:

I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern. En viktig utgångspunkt har varit att skapa gynnsamma förutsättningar för den roll och funktion för barnhälsovården som rekommenderas i Socialstyrelsens publikation Vägledning för Barnhälsovård.Läs merBarnhälsovård är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningen. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd för sjuksköterskor och läkare som arbetar på barnavårdscentralen.Boken tar bland annat upp- barns utveckling, tillväxt, näringsbehov och uppfödning- vanliga hälsoproblem och deras behandling- vaccinationer- bedömning av barns hälsa- barn med särskilt behov av stöd- föräldrastöd- barnhälsovårdens organisation och arbetssättOm författarnaHuvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, med. dr, distriktssköterska och barnsjuksköterska, Claes Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska sjukhuset i Uppsala, Margareta Blennow, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

... att främja barns hälsa ISBN: 978-91-47-11186-2 Bläddra i ett smakprov ... Barnhälsovård - att främja barns hälsa - Liber AB ... . Köp boken! Information Förläggare: Kristina Iritz Hedberg [email protected] 08 ... Barnhälsovård : att främja barns hälsa Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin (Häftad) Provläs. Tipsa en vän 494 kr Antal. Lägg i varukorgen. Spara i ny önskelista. Du måste välja en storlek innan du kan lägga varan i varukorgen. Främja barns och elevers välbefinnande. Målet är att skapa en så p ... PDF Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa ... . Främja barns och elevers välbefinnande. Målet är att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för barnet eller eleven. Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Kunskaper om barnhälsovården samt om preventivt arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande. Förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta utifrån dessa. Barnskötare Att främja utveckling och lärande Barnskötaren ska i sitt uppdrag i förskolan främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Detta förutsätter att man som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår sitt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen. ... LIBRIS titelinformation: Barnhälsovård : att främja barns hälsa / Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin, Claes Sundelin. Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn Detta genom att: • främja barns hälsa och utveckling • förebygga ohälsa hos barn • tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling yngre barn. Barnhälsovård Den organisation inom hälso- oc h sjukvården som har till uppgift att främja barns hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 1991). Barnperspektiv Vuxnas förståelse av hur barn up pfattar, erfar och handlar i sin tillvaro (Sommer et al., 2010). Barnhälsovårdens mål är att främja barns och föräldrars hälsa, trygghet och utveckling. Vi är till för dig som förälder och ditt barn 0 - 6 år. Vår barnhälsovård ingår i Hälsoval Skåne och vi följer Region Skånes basprogram för barnhälsovården, vilket innebär att distriktssköterska och läkare följer ditt barns hälsa och utveckling genom regelbundna ... Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabeth Hagelin, Claes Sundelin (red.) ISBN. 978-91-47-11186-2 verksamheter som riktar sig till barn. Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psy-kiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och ini-tiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Kurslitteratur. Barnälsovård - att främja barns hälsa av Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin och Claes Sundelin ISBN: 978-91-47-11186-2. Köp här Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering. Ett prioriterat område inom vårt uppdrag är bland annat insatser för barn som växer upp med föräldrar som, på grund av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller våldshandlingar, brister i sina roller som föräldrar....