Sveriges Lag 2020 - (bok + digital produkt) E-Book


Sveriges Lag 2020 - (bok + digital produkt) -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-01-14
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144133218
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,47

FÖRKLARING:

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 880 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister.Sveriges Lag 2020 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2020. De författningar och författningsändringar som utkom från trycket i Svensk författningssamling (SFS) under början av december 2019 till januari 2020 återges i ett separat komplement. Förutom att vi har lagt till en ny rubrik under kapitel 25 med titeln ”Utbildningsrätt” kan bland de nya författningar som inkluderats särskilt nämnas lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, vägtrafikdatalagen (2019:369), strafftidsförordningen (2019:95) och lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.I Sveriges Lag lägger vi mycket tid och kraft på urvalet av rättsfall. Här har 1971 valts som brytår: Högsta domstolens rättsfall från och med 1971 och fram till dagsläget refereras i mycket stor omfattning, medan tidigare fall anges i ett snävare urval. Även från HFD (inkl. RÅ), AD och immaterialrätten (PMÖD m.fl.) finns ett stort antal rättsfall angivna för den som snabbt behöver skaffa sig en god överblick av rättsläget inom praxis. För att underlätta arbete med lagboken medföljer registerflikar. Med Sveriges Lag 2020 får du dessutom tillgång till en digital version av boken som du når via en kod på insidan av pärmen. Sveriges Lag är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av: Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz,lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Jane Stoll, lektor Karlstad universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.

...Enligt ett lagförslag ska svensk lag anpassas till en EU-förordning om medicinteknik med ikraftträdande den 26 maj i år ... Tomträtt - Norstedts Juridik ... . Enligt förordningen förbjuds i princip återanvändning av engångsprodukter i sjukvården. Undantag kan dock göras i varje lands nationella lagstiftning. För att nå regeringens mål om en digital samhällsbyggnadsprocess finns behov av standarder och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i digital miljö. De olika underlagen, handlingarna och besluten måste finnas digitalt på ett standardiserat sätt och i sådant format a ... Sveriges Lag 2020 - studentlitteratur.se ... . De olika underlagen, handlingarna och besluten måste finnas digitalt på ett standardiserat sätt och i sådant format att de kan återanvändas i andra aktörers processer. Sveriges Rikes Lag 2018 (klotband) Munck, Johan. ... Omvårdnadens grunder - paket - (bok + digital produkt) Härgestam, Fanny. Studentlitteratur AB. 4. Omgiven av psykopater : så undviker du att bli utnyttjad av andra Erikson, Thomas. ... APRIL 2020; MARS 2020; FEBRUARI 2020; JANUARI 2020; Årstopplista 2019; DECEMBER 2019; Vecka 51 2019;...