Intensivvård E-Book


Intensivvård -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-01-20
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789147125883
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,24

FÖRKLARING:

Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mekanismer följt av kapitel som tar upp modern diagnostik och behandling av akut intensivvårdskrävande organsvikt.Läs merBoken innehåller konkreta råd vid specifika sjukdomstillstånd samt beskrivningar av bakomliggande patofysiologi och kan därför användas både "bedside" och som en kunskapskälla till modern intensivvård. Varje kapitel hänvisar till aktuella referenser för vidare läsning.Boken riktar sig till läkare och sjuksköterskor under utbildning i intensivvård, men kan med fördel också användas under grundutbildningen liksom av färdiga specialister inom specialiteten och övriga läkare och sjuksköterskor som vill inhämta aktuell kunskap om dagens intensivvård.Om författarnaIntensivvård är skriven av ledande experter från Skandinavien som alla arbetar inom sitt respektive specialområde kliniskt eller forskningsmässigt med intensivvård.HuvudredaktörerSten Rubertsson är överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), Akademiska sjukhuset samt professor i anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet där han är ställföreträdande prefekt vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.Anders Larsson är överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), Akademiska sjukhuset samt professor i anestesiologi och intensivvård med inriktning på respiratorfysiologi vid Uppsala universitet.Miklos Lipcsey är överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), Akademiska sjukhuset samt adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet.David Smekal, tidigare överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), Akademiska sjukhuset. Han är ambulansöverläkare och medicinskt ledningsansvarig inom Ambulanssjukvården i Region Uppsala samt involverad i undervisningen på läkarprogrammet, Uppsala universitet i ämnena anestesi, intensivvård samt katastrofmedicin.

... inom intensivvård under extraordinära förhållanden har skett i samverkan med etiker och medicinskt sakkunniga ... Intensivvård - Sten Rubertsson, Anders Larsson - Bok ... ... . Intensivvård innebär att stötta kroppens alla funktioner, säger Annica Bäckström. Det kan handla om personer som skadat sig svårt, varit inblandade i trafikolyckor, självmordsförsök, genomgått större operationer, har svåra infektioner eller hjärtproblem. Ju tuffare intensivvård en covidpatient får i respirator, desto högre risk för svåra biverkningar. Mardrömmar, hallucinationer, ångest. Kanske till och med posttraumatiskt stressyndrom. Intensivvård kommer nu ... Vårdformen alla pratar om under coronakrisen: Det här är ... ... . Mardrömmar, hallucinationer, ångest. Kanske till och med posttraumatiskt stressyndrom. Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mekanismer följt av kapitel som tar upp modern diagnostik och behandling av akut intensivvårdskrävande organsvikt. Här visar preliminära siffror att så många som 80 procent av de utskrivna har överlevt intensivvård i respirator, kunde SVT rapportera på söndagen. Av 62 patienter överlevde 48 och 14 dog. Utbildning av sjuksköterskor. Sjuksköterskor med utbildningsuppdrag på ANOPIVA- kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna bedriver kontinuerligt klinisk utbildning och examinationer av ett stort antal studenter i sjuksköterske- och specialistutbildningen inom anestesi, operation, intensivvård samt barnmorskor från Karolinska Institutet och Röda Korset. Coronapatienter med en biologisk ålder på över 80 ska inte få intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset under rådande pandemi. Inte heller multisjuka över 60 år, enligt ett dokument som Aftonbladet fått ta del av. Dokumentet visar vilka patienter som kan tvingas bortprioriteras i covid-krisens Stockholm. - Det här är bedömningar som ska göras först när det är absolut ... Mer om programmet. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom barnhälsovård, barnmedicinsk och barnkirurgisk verksamhet samt akut-, neonatal- och intensivvård. Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. • Under tisdagen fick 105 personer med covid-19 intensivvård vid länets akutsjukhus. Utöver dem vårdades ytterligare 580 personer med covid-19 på akutsjukhus och geriatriska sjukhus i landet. Vi tar emot dig som är svårt sjuk och kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer. Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mekanismer följt av kapitel som tar upp modern diagnostik och behandling av akut intensivvårdskrävande organsvikt. Intensivvård är en av de mest resurskrävande formerna av sjukvård. Vårdplatserna är skapade för patienter vars grundläggande funktioner sviktar, som andning, blodcirkulation och medvetande, och för att patienten ska få störst chans att överleva. Intensivvård Våra innovativa behandlingar och tekniker hjälper dig att behandla IVA-patienter med livshotande tillstånd och sjukdomar. Infusionsterapi och läkemedelsberedning Vi hjälper dig att maximera säkerheten och utveckla kostnadseffektivitet för hela sjukhuset, från apoteket till sjuksängen. Nutritionsbehandling Intensivvård De som arbetar hos oss är specialistläkare, läkare under utbildning, specialistsjuksköterskor i intensivvård och intensivvårdsundersköterskor. Våra intensivvårdsläkare jobbar dagtid även på Neurointensivvården (NIVA), Brännskadecentrum (BC), Intermediärvårdavdelningen (IMA) och Luftburen intensivvård (LIV). Författarna ifrågasätter Socialstyrelsens nya principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Flera definitioner i Socialstyrelsens nya riktlinjer anses inte vara i linje med prioriteringsplattformen....