Intensivvård E-Book


Intensivvård -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-01-20
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789147125883
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,48

FÖRKLARING:

Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mekanismer följt av kapitel som tar upp modern diagnostik och behandling av akut intensivvårdskrävande organsvikt.Läs merBoken innehåller konkreta råd vid specifika sjukdomstillstånd samt beskrivningar av bakomliggande patofysiologi och kan därför användas både "bedside" och som en kunskapskälla till modern intensivvård. Varje kapitel hänvisar till aktuella referenser för vidare läsning.Boken riktar sig till läkare och sjuksköterskor under utbildning i intensivvård, men kan med fördel också användas under grundutbildningen liksom av färdiga specialister inom specialiteten och övriga läkare och sjuksköterskor som vill inhämta aktuell kunskap om dagens intensivvård.Om författarnaIntensivvård är skriven av ledande experter från Skandinavien som alla arbetar inom sitt respektive specialområde kliniskt eller forskningsmässigt med intensivvård.HuvudredaktörerSten Rubertsson är överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), Akademiska sjukhuset samt professor i anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet där han är ställföreträdande prefekt vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.Anders Larsson är överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), Akademiska sjukhuset samt professor i anestesiologi och intensivvård med inriktning på respiratorfysiologi vid Uppsala universitet.Miklos Lipcsey är överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), Akademiska sjukhuset samt adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet.David Smekal, tidigare överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), Akademiska sjukhuset. Han är ambulansöverläkare och medicinskt ledningsansvarig inom Ambulanssjukvården i Region Uppsala samt involverad i undervisningen på läkarprogrammet, Uppsala universitet i ämnena anestesi, intensivvård samt katastrofmedicin.

...svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system ... Intensivvård - Sten Rubertsson, Anders Larsson - Bok ... ... . 2020-04-28: Ny vy som visa andelen som inte har avlidit inom 30 dagar efter påbörjad intensivvård. 2020-04-16: Ny vy som visar antalet patienter som vårdas för Covid-19 dag för dag. Intensivvård är en vårdnivå som innebär avancerad diagnostik, behandling och övervakning av allvarligt skadade och av annan orsak svårt sjuka patienter med sviktande vitala funktioner. Traumatologin kan, utöver till kirurgin, även sägas höra till intensivvården (Anestesi och intensivvård).. I Sverig ... Vårdformen alla pratar om under coronakrisen: Det här är ... ... . Traumatologin kan, utöver till kirurgin, även sägas höra till intensivvården (Anestesi och intensivvård).. I Sverige finns, förutom allmänna intensivvårdsavdelningar (ofta kallade IVA), även ... Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR. Covid-19 i svensk intensivvård. Svenska Intensivvårdsregistret samlar in data om de f...