Databasteknik E-Book


Databasteknik - Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-04-25
FÖRFATTARE: Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch
ISBN: 9789144069197
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,31

FÖRKLARING:

Databasteknik används nästan överallt i dag där data behöver lagras och bearbetas. Allt från webbplatser till mobilappar lagrar sina data i databaser. Databaser har därför blivit ett av de områden inom datatekniken som man har störst nytta av att kunna, vare sig man är användare, datatekniker eller programmerare.Boken Databasteknik börjar med grunderna om databaser, som scheman, datamodellering och användningsområden för databaser. Vi går vidare bland annat med frågespråk, transaktionshantering, säkerhet, prestanda och hur databashanteraren arbetar internt.Den vanligaste och populäraste typen av databaser är relations­databaser, och tyngdpunkten ligger därför på dem, bland annat med frågespråket SQL, och vi beskriver system som MySQL, PostgreSQL och Microsoft SQL Server. Men vi vänder oss till alla som arbetar med databaser, även till exempel objektorienterade databaser och NoSQL-databaser.

...å . Undervisningsspråk. Engelska ... Databasteknik: Kursinnehåll och föreläsningar Kursinnehållet (dvs vad som kan komma på tentan) definieras av de angivna delarna i kursboken ... Databasteknik - Stockholms universitet ... . De viktigaste, roligaste eller på annat sätt intressanta delarna av detta kommer att gås igenom på förelsningarna, och övas i laborationsdelen av kursen, men det är kursboken som bestämmer vad kursen innehåller. Databasteknik och webbaserade system, 7,5 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 31 augusti 2020 Slutar. ... Boken: Databasteknik | dbwebb ... . Databasteknik och webbaserade system, 7,5 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 31 augusti 2020 Slutar. 1 november 2020 Studieort. Ortsoberoende . Undervisningsspråk. Svenska ... Databasteknik. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 7,5 hp; Kursen behandlar: Introduktion till databaser och databashanterare. Informationstrukturering enligt "Entity-Relationsship"-modellen och dess koppling till databasscheman. Databasteknik Detta är hemsidan för kursen Databasteknik (på engelska: Database Technology), som ges i november-januari höstterminen 2019.Länkar till tidigare kurstillfällen finns här. Kursen ges på halvfart och håller på vecka 45-3, med den schemalagda undervisningen koncentrerad före jul. Högskolan i Borås Databasteknik Tentamen 12. (2 p) Skriv en SQL sats som returnerar de scheman för vilka Scheman.Moment inte är lika med NULL och för vilka det inte finns några Kursdeltagare.Visa samtliga kolumner från Scheman i resultatet. Databasteknik. Lund: Studentlitteratur; Kursvärdering. Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Databasteknik används nästan överallt i dag där data behöver lagras och bearbetas. Allt från webbplatser till mobilappar lagrar sina data i databaser. Databaser har därför blivit ett av de områden inom datatekniken som man har störst nytta av att kunna, vare sig man är användare, datatekniker ell... Databasteknik används nästan överallt i dag där data behöver lagras och bearbetas. Allt från webbplatser till mobilappar lagrar sina data i databaser. Databaser har därför blivit ett av de områden inom datatekniken som man har störst nytta av att kunna, vare sig man är användare, datatekniker eller programmerare. Databasteknik används nästan överallt i dag där data behöver lagras och bearbetas. Allt från webbplatser till mobilappar lagrar sina data i databaser. Databaser har därför blivit ett av de områden inom datatekniken som man har störst nytta av att kunna, vare sig man är användare, datatekniker eller programmerare. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Vå Databasteknik, 7,5 hp I kursen går vi igenom databaser och databashanterare med tonvikt på relationsdatabaser. I kursinnehållet märks datamodellering, det vill säga hur man modellerar världen i en databas, hur man sedan konstruerar och använder databasen, SQL, nycklar, index, normalisering och ACID-transaktioner. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2015-03-12 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2019-02-19 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 27, 2019 Behörighet: 60 hp varav minst 15 hp matematik och 15 hp datavetenskap inkl. grundläggande programmering. Hitta information om Tipe Databasteknik AB. Adress: Förvaltarvägen 8, Postnummer: 463 34. Telefon: 070-459 71 .. Databasteknik | VT15 | Linnéuniversitetet. FEL: Katalogen existerar inte. Många av de problem som uppstår vid systemutveckling som innefattar databaser härrör till databasdesign. Databasteknik I. (hp, HT20/21, vecka -, 33%. hp, HT20/21, vecka -, 33%.). I kursen studeras hur man använder en databashanterare för att designa (modellera och konstruera) en databas, och hur man söker i databasen genom att använda ett frågespråk. Kursen innehåller entitets-relations (ER) modellering, relationsdatamodellen, funktionella beroenden och normalisering, introduktion till ......