Läsandets kultur : slutbetänkande av Litteraturutredningen. SOU 2012:65 E-Book


Läsandets kultur : slutbetänkande av Litteraturutredningen. SOU 2012:65 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2012-09-28
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138237984
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,48

FÖRKLARING:

Läslyft för Sverige ska öka läsförståelsen bland unga!Föreslår en plan för Ett läslyft för Sverige, med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018.Bakgrunden är den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga enligt de PISA-undersökningar som genomförts under 2000-talet. Svenska 15-åringar har sänkt sin nivå i jämförelse med andra OECD-länder från goda läsare till medelmåttiga läsare. Inom ramen för läslyftet föreslåsen försöksverksamhet med läsombud i förskolanregler om tillgång till skolbibliotekarier särskilda medel för läsfrämjande inom folkbildningenstöd till författarbesök och andra evenemang i bokhandelnsatsning på e-böcker via folkbibliotekenen moderniserad biblioteksersättning till författare.Föreslår dessutom en maxgräns för litteraturstöd till enskilda företag. Medlen bör i stället användas för t.ex. digitalisering av tidigare publicerade böcker och utgivning av kulturtidskrifter. Slutligen föreslås ett bättre internationellt utbyte på litteraturområdet genom t.ex. översättarseminarier och ett utökat översättningsstöd.

... bred beskrivning av litteraturens ställning i Sverige ... Konstnärsnämndens remissyttrande på Läsandets kultur ... ... . Särskild skrivelse av personer med funktionsnedsättningar. Offentlig upphandling och standarder. Forskning. Arbete och tryggad försörjning. Toggle submenu. Rätten till arbete. Rätten till social trygghet. Läsandets kultur : slutbetänkande / av Litteraturutredningen. Sverige. Litteraturutredningen Alternativt namn: Litteraturutredningen ISBN 9789174376968 Publicerad ... 627 sidor slutbetänkande av Litteraturutredningen ... Läsandets kultur - Regeringskansliet ... ... 627 sidor slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65, Läsandets kultur och 141 sidor Se dig för Lotta av Merri Vik, pseud för Ester Rignér - Lundgren. utg. på B. Wahlströms ungdomsböcker från ungdomens eget bokförlag. 1968 är de två senaste tilläggen i min läshög. av Litteraturutredningen (SOU 2012:65). Länsbiblioteket i Örebro län har inbjudits att avge synpunkter på Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65). Länsbiblioteket är en del av kulturenheten vid Örebro läns landsting. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning har behandlat ärendet 2013-02-27. Läsandets kultur - Litteraturutredningens slutbetänkande. SOU 2012:65. Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående utredning. Dessa återfinns här. Läsandets kultur, också kallad slutbetänkande av Litteraturutredningen eller kort och gott SOU 2012:65. Jag kallar den nog helst bara Litteraturutredningen. Det är dryga 600 sidor offentlig utredning om litteraturens ställning som släpptes lagom till bokmässan för någon månad sedan. Jo, det pratades om den då. Sen blev det tyst. Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65) (Ku2012/1478/KO) Ungdomsstyrelsens yttrande utgår från regeringens mål att alla unga ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället. Sammanfattning Litteraturutredningen lämnande i september 2012 sitt slutbetänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65). Litteraturutredningens egen sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2....