Våp eller nucka? : kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 E-Book


Våp eller nucka? : kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 - Lina Carls pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2004-01-01
FÖRFATTARE: Lina Carls
ISBN: 9789189116658
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,16

FÖRKLARING:

Det har varit långt ifrån självklart att kvinnor ska få ägna sig åt högr studier. För hundra år sedan presenterades till och med medicinska undersökningar som påstods visa att kvinnor som studerade riskerade att bli sterila. I Våp eller Nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 undersöker Lina Carls hur kvinnors universitetsstudier beskrivits i samhällsdebatten och i de lokala diskussionerna vid universiteten i Lund och Uppsala. Här finns professorn som föreslog att särskilda kvinnouniversitet skulle inrättas och en rad akademiker som menade att kvinnors syfte med sina högre studier egentligen var att skaffa sig en äkta man. Författaren visar också hur positiv särbehandling av män infördes vid antagning till untbildningar under 1940-talet och hur den svenska begåvningsreserven länge ansågs bestå främst av manliga studerande. En student har av tradition ansetts vara en manlig student. Lina Carls menar att det faktiskt ända fram till 1970-talet har varit svårt att förena kvinnlighet med studentrollen i en manlig akademisk värld, en problematik som medfört en bild av kvinnliga studenter som antingen våp eller nuckor. Men det har också funnits de som försökt förändra de traditionella kategorierna av manligt och kvinnligt. Inte minst i de så kallade studentromanerna spelade ofta kvinnliga studenter huvudrollen och de kunde vara både begåvade och feminina. Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 är Lina Carls doktorsavhandling.

...-89116-65-8. I sin bok Skärvor av kvinnoliv (2002) analyserar etno-logen Lissie Åström några texter skrivna av kvinnor mellan åren 1896 och 1937 ... [Recension av:] Lina Carls, Våp eller nucka? Kvinnors ... ... . Kvinnorna hade gått en [Recension av:] Lina Carls, Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 Genusdiskursen vid universiteten. Christina Florin, fakultetsopponent. Fulltext (pdf) This article reviews the following work(s): Lina Carls, Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930- 1970, Diss, Lunds universitet, Nordic Academic Press, 2004. 448 s. Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970, Lund 2004, s. 238. 3. Gunnel Karlsson, "Kvinnorörelsen på 1960-tal ... ladda ner VÅP ELLER NUCKA? : KVINNORS HÖGRE STUDIER OCH ... ... . 448 s. Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970, Lund 2004, s. 238. 3. Gunnel Karlsson, "Kvinnorörelsen på 1960-talet", Gråt gärna - men forska. Rapport från konferensen 6-7 . mars 2001 om kvinnorörelse och kvinno/genusforskning, red. Renée Frangeur, Linköping 2001, s. 41. 3 Det har varit långt ifrån självklart att kvinnor ska få ägna sig åt högr studier. För hundra år sedan presenterades till och med medicinska undersökningar som påstods visa att kvinnor som studerade riskerade att bli sterila.I Våp eller Nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 undersöker Lina Carls hur Lindbergs avhandling Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 (2004). Här åskådliggörs övertygande hur den kvinnliga studenten, akademikern och forskaren betraktats som en naturstridig och tvivelaktig gestalt. Kanske är det ett tänkande som suttit djupare än vad vi varit medvetna om. Den stereotypa studentskan . Den stereotypa studentskan. By Lundagård Lundagård - Den kvinnliga studenten är antingen ett våp eller en nucka. Som våp har hon inte på universitetet att göra, som nucka är hon ingen "riktig" kvinna. Det är en seglivad bild av den kvinnliga akademikern som Lina Carls lyfter fram i sin historiska avhandling, som just fått namnet Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och ... Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970, 2004 . Carlsson Wetterberg, Christina, "…bara ett öfverskott af lif…" En biografi om Frida Stéenhoff (1865-1945), 2010 . Chadwick, Owen, The secularization of the European mind in the nineteenth century, 1990. Christopher Clark, Wolfram Kaiser (eds.) Culture Wars. Here is information on how to publish, spread your research, and search for your publications. Most of LiU's research publications are directly imported into DiVA from the Web of Science. Before registering a publication, always check if the publication is already in DiVA! Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970. Nordic Academic Press. Doktorsavhandling. Ullgren, P. (2004). Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut. Peter Ullgren, Södra Tvärvägen 16, 245 65 Hjärup,. Doktorsavhandling. Gerner, K. (2004). Centraleuropas historia. Natur och kultur. Carls, Lina, Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970, Nordic Academic Press, 2004. Nilsson, Ulrika, Kampen om kvinnan. Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860, Uppsala universitet, 2003; Kåhrström, Olof, Liv och vänskap - Böcker och dedikationer ur Karolina Widerströms bibliotek Framlagda avhandlingar vid Historiska institutionen i Lund Carls, Lina, Våp eller nucka?: kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970, Nordic Academic Press, Diss. Larsson, Sven-Erik, Regera i koalition: den borgerliga trepartiregeringen 1976-1978 och kärnkraften, Bonnier, Diss....