Olika sätt att läsa : om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning E-Book


Olika sätt att läsa : om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-06-22
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789170187872
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,12

FÖRKLARING:

Alla barn behöver böcker! Alla människor är olika och det finns också många olika sätt att läsa. Barn och ungdomar med läsnedsättningar använder sig ofta av andra lässätt och behöver andra typer av medier än de vanliga tryckta böckerna. Som lärare eller bibliotekarie är det viktigt att vara medveten om de olika lässätt som finns. För att hitta rätt bok till rätt läsare måste man också känna till vilka medier som erbjuds. Med hjälp av Olika sätt att läsa kan anhöriga, medlemmar i funktionshinderorganisationer, lärare, bibliotekarier eller andra som möter barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i sitt arbete skaffa sig kunskap om de olika lässätt och de olika medier som existerar: lättlästa böcker, talböcker, teckenspråksböcker, punktskriftsböcker, pictogram, bliss, böcker med teckenstöd, böcker med taktila bilder eller bra appar och datorprogram. På biblioteket är de tillgängliga medierna i allmänhet exponerade på så kallade Äppelhyllor. Men det räcker inte att biblioteket har böckerna, det krävs också kunskap om barnens läsnedsättningar och om hur man bemöter barnen på ett bra sätt. Det krävs effektiv marknadsföring för att nå ut till målgruppen. Även dessa frågor behandlas i boken. I boken medverkar experter och sakkunniga verksamma inom områden som rör barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras möjligheter att få tillgång till det som läsning kan ge - oavsett om det sker via tryckta böcker eller via tillgängliga medier.

...r barns olika sätt att lära sig läsa och skriva och om det styr pedagogers didaktiska val ... Läsa tillsammans 1: Läsning för delaktighet - grunderna ... ... . Howard Gardners (1983/1994) teori om de multipla intelligenserna förstärkte detta intresse. Alla som på grund av en funktionsnedsättning inte kan läsa tryckt text har rätt att låna talböcker som tagits fram i enlighet med 17 § i upphovsrättslagen. Biblioteket lånar ut talböcker, talboksspelare och andra hjälpmedel för läsning. Lista över bibliotekets talböcker. Information om talböcker från biblioteket. Legimus ... Högläsning och samtal om text i förskolan - Skolverket ... . Lista över bibliotekets talböcker. Information om talböcker från biblioteket. Legimus Lästips om att läsa högt . En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje av Maria Björsell Björsell och Anna-Lena Cockin (2015). En sagolik gåva är en inspirationsbok för föräldrar och beskriver kortfattat med enkelt text och bilder barns språkutveckling och på vilket sätt föräldrar kan göra skillnad. Boken visar hur lekfull samvaro, samtal och sagoläsning stärker ... Hjälpmedel för läsning. Biblioteket lånar ut olika slags hjälpmedel för läsning, till exempel talboksspelare och läskuddar. På Stadsbiblioteket finns en anpassad dator med möjlighet att förstora text, få text uppläst, få text rättstavad och liknande. Lättläst. Biblioteket har lättlästa böcker för vuxna och barn. Barn och vuxna har också olika tidsperspektiv. Vuxna tänker ofta långsiktigt medan barn tänker mer här och nu. Barnet måste ha denna rätt att leva i nuet och inte bara sträva efter det som ska komma i morgon. Det är vanligt att barn med funktionsnedsättning har långvarig kontakt med personal i olika verksamheter. Då kan barnet få extra träning och hjälpmedel för att lära sig läsa. Även om man inte kan läsa finns det sätt att lära sig saker. Man kan till exempel lyssna på inläst text. Idag finns också många anpassade program, som man kan använda sig a på en dator eller läsplatta. Lärarna i skolan kan mycket om läs- och ... Syftet med vår studie är att belysa, tolka och öka förståelsen för föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättningar. I projektrapporten Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. På en Äppelhylla hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Där finns också informationsmaterial om olika funktionsnedsättningar för både barn och vuxna. Ett barns läsinlärning hänger nära samman med motivation - om det finns vilja och lust att läsa. Med egen läsning har man chans att vidga sin värld, man får glädje och avkoppling, spänning och underhållning. För barn som inte har så lätt för att läsa kan man som vuxen stötta och erbjuda tillgång till litteraturen på andra sätt. Barn som växer upp med föräldrar som läser för dem har också betydligt bättre förutsättningar att börja läsa själva. Om de ser det som något naturligt, och dessutom ser att deras föräldrar gör det, kommer de vilja göra som de lärt sig av föräldrarna. Läs även: 5 stora fördelar med att läsa - enligt forskarna (Sjöberg, SOU 1998:139). Individer med stora och omfattande funktionsnedsättningar kan även ha svårigheter att föra sin egen talan och sörja för sina behov, vilket sätter en än större press på deras familjer som ofta måste sköta kontakten med samhället, särskilt då det handlar om barn med funktionsnedsättningar. Läsning är avkodning, förstående och tolkande av text.I de flesta moderna språk använder man läs- och skrivtecken.Oförmåga att läsa, på grund av avsaknad av utbildning i detsamma, benämns analfabetism.Om någon trots skolgång har svårigheter med att läsa brukar man tala om att denne har dyslexi.. Att med tal återge text som man läser kallas för högläsning....