Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik E-Book


Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-08-21
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789147125760
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,59

FÖRKLARING:

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berättelser. Och framför allt ger den verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas.Läs merHär berättar bland annat Kristina, en av många kvinnor som blivit utsatt för våld av en partner, om sina våndor kring att våga anmäla, om fortsatta hot och trakasserier (”tar våldet aldrig slut?”), om placering på kvinnojour och om vad som händer med barnen.Några exempel ur innehållet:- Att hantera kvinnors våldsutsatthet i nära relationer- Barns upplevelser av att leva med våldsamma/våldsutsatta föräldrar- Socialtjänstens ansvar enligt lagstiftningen- Våld i nära relationer och rättsprocessen- Skyddsnät genom den ideella sektorn (kvinnojourer och brottsofferjourer)- Professionellas utsatthet – att drabbas av sitt arbete och att minska arbetets negativa påverkanBoken kan användas på socionomprogrammet, inom polisutbildningen och av alla som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn inom socialtjänsten, sjukvården, polisen, brottsoffer- och kvinnojourer.”Jag är så glad att den hör boken äntligen finns. Kunskap om våld mot kvinnor och övergrepp som sker i nära relationer behövs på samhällets alla nivåer. Extra viktigt är såklart att kunskapen finns hos alla stjärnor som dagligen möter utsatta i sitt arbete." - Ida Östensson, ordförande Make Equal, medgrundare FattaOm författarnaBokens huvudredaktörer, Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen, är socionomer med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. Eveliina har magisterexamen i socialt arbete och verksamhetsutveckling från Malmö universitet. Linn har examen från Socialhögskolan vid Lunds universitet. Bägge är föreläsare och grundare av Arvin Utbildning.Övriga medförfattare är Linnea Bruno, Mari Brännvall, Veronica Ekström, Maria Eriksson, Anna L. Jonhed (f.d. Forssell), Lars-Åke Kastling, Kristina Loveby, Tina Mattsson och Karin Örmon.

...detta i relation till kön och sexualitet ... Linn Moser Hällen - Redaktör & författare till boken Våld ... ... . 4. redogöra för centrala aspekter av våld i nära relationer, 5. beskriva och diskutera ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd, och Definition av våld och utsatthet i nära relationer. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Linn Moser Hällen är även en av reda ... PDF Förklaringsmodeller och behandlingsmodeller kring mäns ... ... . Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i forskning, teori och praktik. Kostnad Våren 2020 kostade kursen 14 800 kr (exkl. moms) och priset kan komma att förändras inför våren 2021. Info. Socionom med 13 års erfarenhet av socialt arbete med våld i nära relationer, föreläsare om våld i nära relationer (Arvin utbildning), författare & redaktör till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik. Socialtjänstens mottagningsenhet 0651-34 00 73. Socialtjänsten Vuxenenheten 073-064 43 18. Socialjour kvällar och helger 026-10 02 25. Polis - om du behöver akut hjälp 112. Polis - om ditt ärende inte är akut 114 14. Samordnare för våld i nära relation 0651-76 13 20 Bokrelease: Våld i nära relationer - socialt arbete i forskning, teori och praktik Invigning Campus Haga, lokal Stora Skansen, sal B336. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete samt examensarbete C C-uppsats, 15 hp Ht 2013 Socialarbetares förståelse av våld i nära relation En vinjettstudie med barnavårdsutredare Författare: Therese Henriksson Regina Holmberg Handledare: Anna Forssell Socialt arbete i forskning, teori och praktik. Utgivningsår: 2018; ISBN: ... vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. (2018) Våld i nära relationer : Socialt arbete i forskning, teori och praktik. Kön, makt och socialt arbete. Tina Mattsson (2016) Socialt arbete: En grundbok. Duktiga flickor: Kön, femininitet och vetenskaplighet. Tina Mattsson (2014) Att bryta innanförskapet. Kritiska perspektiv på jämlikhet och mångfald i akademin Linn delar, i sina föreläsningar, som handledare och som en av författarna till boken Våld i nära relationer - socialt arbete i forskning, teori och praktik, med sig av sina reflektioner och erfarenheter från det praktiska sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Våld i nära relationer socialt arbete i forskning, teori och praktik / [med bidrag av] Linnéa Bruno [och 8 andra] ; Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen (red.). 2018. - Första upplagan; Bok; 79 bibliotek 2. Sverige. Linn Moser Hällen är socionom, handledare och föreläsare specialiserad på våld i nära relationer med lång erfarenhet av praktiskt arbete med våldsutsatta vuxna. Linn är redaktör och författare till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik. Om Anna L Jonhed. Anna L Jonhed (tidigare Forssell) är socionom och disputerad i socialt arbete sedan våren 2016. Annas primära forskningsintresse är barns utsatthet och offerskap och hon forskar just nu kring barns upplevelser av våld i familjen, med särskilt fokus på pappa-barnrelationen i familjer där pappa varit våldsam mot mamma. Foto: Elisabet Olsson Wallin Socionomerna Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen har i många år arbetat med fokus på våldsutsatta kvinnor. Med en ny bok hoppas de på att sprida kunskap - men också ge ämnet en mer självklar plats. I höstas utkom "Våld i nära relationer: socialt arbete i forskning, teori och praktik". Våld i nära relationer dyker upp i olika former överallt i varje samhälle och även i familjer där man minst kan ana det. Ja, familjen som är källan till villkorslös kärlek, har under historiens gång blivit våldets källa och fortsätter att vara det. För att kunna förebygga och stoppa våldet bör man våga se och reagera i tid på det som kan finnas mellan hemmets fyra väggar ... Forskare och praktiker samlades i tisdags på Högskolan i Halmstad för en konferens i ämnet socialt arbete. Från scenen presenterade forskarna resultat och samverkansprojekt om bland annat socialarbetarens vardag, kunskap och kunskapsanvändning, äldre och åldrande samt hälsans sociala vi...