Aktiva lärare Lärande över gränser - Ämnesintegrerad undervisning på högstadiet E-Book


Aktiva lärare Lärande över gränser - Ämnesintegrerad undervisning på högstadiet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2010-05-18
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789147091980
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,53

FÖRKLARING:

Att ämnesintegrera kan vara både kul och givande, men kräver att lärarna har tid att sitta tillsammans och planera innan arbetet börjar. Den tiden finns väldigt sällan att tillgå. Här får läraren förslag på 10 teman med hands-on koncept! Temana utgår från svenskämnet, men integrerar bland annat med SO, NO, bild, musik och engelska.Läs merI boken får du tips och idéer samt färdiga förslag på genomförande. På cd:n finns kopieringsunderlag med elevuppgifter, syftes- och målbeskrivningar, bedömningsmatriser för att eleverna ska kunna utvärdera sin insats. Cd:n ingår i boken.

... organisationer som lyfter fram hur man kan arbeta för att stärka just de kompetenser som beskrivs under 21st century skills ... Läxor - för livet eller i onödan? | Forskning & Framsteg ... ... Här följer några exempel på framgångsfaktorer för ett lyckat arbete med sex- och samlevnad. Skapa en överblick av planeringen. Det är bra att inledningsvis skaffa sig en bild över vem som gör vad i vilket ämne. Detta säkerställer helheten på sex- och samlevnadsundervisningen och underlättar planeringen av ämnesövergripande moment. Som legitimerad lärare eller förskollärare har du ansvar för din undervisning. Det gäller även de lärare som undervisa ... PDF Ämnesintegrerad undervisning. - DiVA portal ... . Som legitimerad lärare eller förskollärare har du ansvar för din undervisning. Det gäller även de lärare som undervisar utan legitimation. ... Men de måste ha utbildning eller erfarenhet som bidrar till barnens utveckling och lärande. ... För att ta reda på om du har en sådan examen kan du vända dig till ditt lärosäte. "Samtidigt omdefinierar den nya pedagogiken vad inlärning är. Man säger att inlärning betyder att eleven ska vara aktiv och fri för att kunna konstruera sina egna kunskaper. Man ifrågasätter sambandet mellan undervisning och inlärning och ser utbildning som självutbildning. Man upprättar en skiljelinje mellan undervisning och inlärning, och det är den senare termen som anses… Vi är tre lärare från Bälinge skola som har i uppdrag av vår skola och rektor att implementera kooperativt lärande (KL) på Bälinge skola. Vår fråga var: Hur gör man det på bästa sätt? Tack vare Anneke Moerkerken såg vi en möjlighet att ta del av andra skolors försök att i kollegiet utveckla KL:s arbetssätt. Andra lärare har hävdat att "kunskap inte är något som man ska kunna till ett visst datum". Inte mycket forskning. Och skolorna har rätt att slopa läxorna. De är inte längre reglerade i skolförordningarna. Skolverket anser alltså att läxor ska diskuteras på skolorna och vara något som rektorer och lärare själva bestämmer över. - Jag har själv tagit initiativet, berättar han. Som lärare och rastvakt behöver man hela tiden ha ögonen utåt för att förebygga och upptäcka mobbning. Som rastaktivist med fokus på just aktivering skulle lärarna kunna få mer tid över för undervisning. Spontana aktiviteter skapar möten Läraren ställer en fråga, eleverna räcker upp handen, läraren ger respons på svaret och bedömer det. IRE är en enkel metod som de flesta lärare och elever är vana vid. Den kan fungera bra i vissa situationer men medför också vissa problem. Enbart några elever räcker upp handen och får svara, vissa elever räcker aldrig upp handen. har vi friluftsliv som en röd tråd genom F-9, på högstadiet får du testa på: vandringar, kontinuerliga promenader/lektioner i skolans närhet, naturrutor, kanot med övernattning, cykeltur samt skidåkning i Romme och Sya. Resultat På Tornhagsskolan ser vi att kunskapsresultaten från F- 9 är bra och ligger nära eller över kommunens En skola för innovationsnördar. I torsdags var jag ute på Stockholm Science & Innovation School (SSIS) i Kista och filmade Pedagog Stockholms nästa film. Den kommer att handla om hur skolor kan skapa långsiktiga samarbeten med företag, gränsöverskridande undervisning mellan matte och engelskan med hjälp av augmented reality samt ge förslag på nya sätt att arbeta ämnesövergripande. så rika på olika perspektiv och förbindelser med elevernas erfarenheter och frågor. Men konsten och elevernas estetiska gestaltande kan göra dem rikare på många sätt. Skolans kultur är i stort lika med dess miljöer för lärande. Ska kunskaperna och lärandet vidgas över de traditionella gränserna måste det ske i sammanhang som ... Undervisning är en konst, ett anpassningsbart ömsesidigt utvecklingsbart lärande och kunskapsutbyte mellan lärare och elev. Jag tror inte att vi är i behov av hur mycket information som helst i en lärobok eller lärarhandledning den måste ge ett friutrymme för mig som lärare. intressant att det även sker forskning på detta och läromedelsförlagen kommer säkert att nyfiket hålla ... het att reflektera över sitt eget lärande eller utvärdera enskilda lektioner som ett led i den formativa bedömningen för att hjälpa läraren att förbättra sin undervisning. Endast var fjärde lektion bedöms leva upp till dessa specifika aspekter av en kvalitativt god undervisning. På nästan varannan granskad skola bedöms att arbetet ... nehållet. I granskningarna har Skolinspektionen observerat goda exempel på hur lärarna på ett ge-nomtänkt sätt låter eleverna prova på enklare systematiska undersökningar och på så sätt bli bekanta 28 Skolinspektionen 2010, Läsprocessen i svenska och NO, årskurs 4-6. 29 Skolinspektionen 2010, Fysik utan dragningskraft. Entrepren...