Arbetsrätt 2020 - Aktuella lagtexter 1 januari 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar E-Book


Arbetsrätt 2020 - Aktuella lagtexter 1 januari 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar - Lars Åhnberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-01-27
FÖRFATTARE: Lars Åhnberg
ISBN: 9789188121271
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,99

FÖRKLARING:

Arbetsrätt 2020 - 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:• Medbestämmandelagen (MBL)• Utstationeringslagen• Lagen om anställningsskydd (LAS)• Uthyrningslagen• Främjandelagen• Visselblåsarlagen• Förtroendemannalagen• Arbetstidslagen• Semesterlagen• Studieledighetslagen• Föräldraledighetslagen• Lagen om ledighet för näringsverksamhet• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete• Diskrimineringslagen• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid• Sjuklönelagen• Kvittningslagen• Lagen om offentlig anställning (LOA)• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)Arbetsrätt 2020 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.Fr o m 1 januari 2020:• Följdändring i lag om offentlig anställning (LOA) beroende på att beteckningen för kommun på regional nivå har ändras från landsting till region.Fr o m 1 januari 2020:• Den s k LAS-åldern, åldern för rätten att kvarstå i anställningen, höjs till 68 år, som en följd av ändringar i pensionssystemet. När åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs till 68 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare.Med Arbetsrätt 2020 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

...K exkl. moms . Arbetsmiljö 2020 — Aktuella författningar 1 januari 2020 ... Arbetsrätt 2019 - Lagtexter och kommentarer till senast ... ... . Åhnberg Lars. Åhnberg, Arbetsrätt. 165 sid, 27 uppl, ... Arbetsrätt 2020 - Aktuella lagtexter 1 januari 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar. Arbetsrätt 2020 1 januari innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. ... • Arbetsrätt och arbetsmiljörätt • Arbetstid och semester • ... Arbetsrätt 2020 - Aktuella lagtexter 1 januari 2020 ... ... . ... • Arbetsrätt och arbetsmiljörätt • Arbetstid och semester • Kollektiv arbetsrätt ... Arbetsrätt 2018 - aktuella lagtexter 1 januari 2018 - Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar. 42 uppl. Stockholm: Lars Åhnberg. Arbetsmiljö 2020 : aktuella författningar 1 januari 2020, 2020, Tjugosjunde utgåvan, Lars Åhnberg SB, Stockholm, Åhnberg, Lars. Arbetsrätt 2020 : aktuella lagtexter 1 januari 2020, 2020, Fyrtiosjätte utgåvan, Lars ... Arbetsrätt 2019 - Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar, 2019, 44 uppl., Lars Åhnberg. Åhnberg ... Välkommen till nya versionen! 2009-10-11. Efter en sommar och höst full av skrivande och utveckling är vi stolta att få presentera nästa version av lagen.nu. Vi har skrivit lagkommentarer till femton av de mest använda lagtextena, där vi förklarar hur texten ska tolkas och ger exempel på hur lagen kan tillämpas. Ändrad: SFS 1995:777 (Totalförsvarsplikt), 1996:1424 (En arbetsrätt för ökad tillväxt), 2006:440 (Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen), 2016:248 (Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar), 1990:1357 (med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för bugetåret 1990/91), 2001:298 (Rätt att ... I boken finns även kommentarer till senast gjorda ändringar i lagarna. Kristina Karlén Rätt Lön 2005 (Bonniers) En utökad och uppdaterad upplaga av Rätt Lön. Fler än 350 sökord som presenteras i alfabetisk ordning. Samtliga sökord baseras på informationen i inkomstskattelagen, skattebetalningslagen och på aktuell arbetsrätt. Kjøp Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker fra Tanum Reglerna om preskription inom arbetsrätten är svåra att förstå och tillämpa. Den som sysslar med arbetsrätt måste vara väl insatt. Görs misstag kan rättsförluster uppstå och en fordran eller en rättighet går inte längre att göras gällande på rättslig väg....