Ärvdabalken : En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente E-Book


Ärvdabalken : En kommentar  Del I (1-17 kap.)  Arv och testamente - Gösta Walin, Göran Lind pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-01-14
FÖRFATTARE: Gösta Walin, Göran Lind
ISBN: 9789139018612
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,31

FÖRKLARING:

En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin. Sjunde upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är ett stort antal opublicerade rättsfall från hovrätterna, vilka illustrerar behandlingen av en materiell eller processuell fråga, kommenterats. I sedvanlig ordning har ny relevant rättspraxis och ny litteratur kommenterats. Utöver detta har ett antal redaktionella förbättringar gjorts, såsom rubriker och hänvisningar till förarbeten vid varje paragraf.

...n, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin ... gösta walin | Adlibris ... . Sjunde upplagan … Övertagaren av ett gårdsbruk eller en i 4 § 1 mom. nämnd arvinge eller universell testamentstagare som i enlighet med 1 b § eller 4 § 1 mom. har fått en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel på sin lott till det värde som avses i 2 § och som överlåter den eller en väsentlig del av den till någon annan än en bröstarvinge eller dennes make innan tio år har förflutit ... En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf ... Ärvdabalken : En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och ... ... ... En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten,. eller bröstarvingarnas rätt att få lika del av arvet, alternativt en kombination av alla tre, som En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin. Sjunde upplagan … Finns det inget testamente som säger annorlunda så kommer du dock ärva 25 000.Vad gäller om din styvfar inte adopterar dig utan istället skriver ett testamenteIfall du inte blir adopterad och din styvfar i stället skriver ett testamente så innebär det precis som du säger att hans barn har rätt till en del som inte du har rätt till, den så kallade laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Allt om författaren Gösta Walin. Populära böcker av Gösta Walin är Lagen om skuldebrev m.m. : en kommentar, Utsökningsbalken : en kommentar och Ärvdabalken : En kommentar Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.. En kommentar, Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, Norstedts Juridik, 6 uppl. 2008. Lind, Göran, Legislation for the surviving cohabitant from a comparative perspective, i European challenges in contemporary family law, Intersentia, Antwerp 2008....