Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka E-Book


Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka - Kristina Bähr pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-03-14
FÖRFATTARE: Kristina Bähr
ISBN: 9789127827158
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,64

FÖRKLARING:

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som:Hur kan vi stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan?bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga vad vi ska göra och inte.Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet. Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera som skolöverläkare. Hon driver också den populära Hjärnpodden.Sagt om boken:"Ofta står skolan i centrum för debatten om psykisk ohälsa bland unga. Kristina Bähr reder ut begreppen och kombinerar egna erfarenheter inom elevhälsan med den vetenskapliga litteraturen och pekar på vad skolan konkret kan göra. Det handlar om att känna igen och möta de olika psykiska problem som drabbar unga. Det viktigaste är dock att utforma undervisningen så att den främjar de ungas psykiska hälsa."Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin

...t antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande ... Psykisk hälsa i skolan | Vaski-kirjastot | Vaski-kirjastot ... . 3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. påverkar barn och ungas psykiska hälsa och välbefinnande. Metod: Litteraturstudie baserad på 15 kvantitativa vetenskapliga artiklar och en litteraturstudie. Resultat: Under temat skyddsfaktorer i skolmiljön, mynnade analysen ut i kategorierna känsla av tillhörighet i skolan, vuxen- ... Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka ... ... . Resultat: Under temat skyddsfaktorer i skolmiljön, mynnade analysen ut i kategorierna känsla av tillhörighet i skolan, vuxen- och kamratstöd samt åtgärdsprogram. Migration och psykisk hälsa. Lär dig mer om migration och psykisk hälsa. Mest efterfrågade föreläsningarna om migration och psykisk hälsa; Traumastöd; Utbildningsprogram för Hälsa i Sverige. Utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) Etikseminarium om asylsökande och nyanländas ......