Liber Svenska 7-9 E-Book


Liber Svenska 7-9 - Erik Sandberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-07-31
FÖRFATTARE: Erik Sandberg
ISBN: 9789147133987
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,64

FÖRKLARING:

Liber Svenska 7-9 är ett lustfyllt och engagerande läromedel där eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor, oavsett om de läser svenska som första- eller andraspråk.Grunden i läromedlet är ett antal större litteraturbaserade teman, där skönlitterära texter möter andra texttyper såsom artiklar, faktatexter, dikter och låttexter. Temakapitlen varvas med mer faktabaserade kapitel som behandlar olika delar av det centrala innehållet. Liber Svenska 7–9 innehåller även en uppslagsdel med Skrivarskola, Olika typer av texter och grammatik.Liber Svenska 7–9 ger stor valfrihet för lärare och elever.- Välj att arbeta med tryckt bok och digitalt övningsmaterial eller med heldigitalt läromedel.- Välj att följa läromedlets inbyggda struktur eller plocka fritt i den ordning du vill.- Välj att låta alla elever arbeta med samma uppgifter eller visa och dölj utifrån elevernas behov.Läs merInom varje litteraturbaserat tema möts olika typer av texter på samma tema, vilket ger vidgade perspektiv och skapar förståelse både för andra människor och för språkliga strukturer och texters uppbyggnad. I Liber Svenska sker inte endast textmöten, utan eleven ges förutsättningar att göra textkopplingar. Detta kan vara kopplingar till egna erfarenheter, andra texter eller sin egen och författarens omvärld. Även bild och ljud får stort utrymme. Fokus ligger på texternas innehåll, men även skönlitterära texters och sakprosatexters struktur och språk tas upp i Olika typer av texter. Utöver de litteraturbaserade temana innehåller Liber Svenska 7–9 ett stort material med texter och uppgifter kring nordiska språk, nationella minoritetsspråk, litteraturhistoria, studieteknik, medier, källkritik och annat som ingår i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk.Elevernas förmågor att skriva, läsa och tala tränas kontinuerligt. Funktionell grammatik, genretypiska drag, språkriktighet och ordkunskap tas också upp och tränas inom olika teman. Till varje tema finns mindre och större skrivuppgifter.Läromedlets digitala delar har funktioner som stöttar elever på olika sätt. Text kan fås uppläst eller presenterad med typsnitt, bakgrund och färg som underlättar läsning. Ord kan markeras och fås förklarade på olika språk under läsningen. För elever som läser svenska som andraspråk finns ytterligare former av stöttning, så som hjälp med förförståelse och kontext. Det finns anpassade texter som läraren kan tilldela och dölja för att individanpassa.Med Liber Svenska Digital får du ett lustfyllt, engagerande läromedel som dessutom garanterar att eleverna i åk 7-9 ges möjlighet att utveckla de förmågor som läroplanen lyfter fram, och som tar upp det centrala innehållets alla delar.Om författarnaErik Sandberg är legitimerad lärare och har varit verksam på både grundskole- och gymnasienivå i Uppsala. Erik har skrivit texter, uppgifter och annat till flera läromedel, bland annat Libers grundläromedel Svenska för dig åk 7-9, Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 och Språkstart Svenska som andraspråk. Hans texter har ett tydligt elevfokus och hamnar därför väldigt nära eleverna och deras begreppsvärld. Av den anledningen utgör hans texter ett mycket bra underlag för många slags diskussioner och för färdighetsträning.

... kvalitet. Svenska. Liber Svenska 7-9. Engelska ... English from the Beginning 1 - Grundläggande engelska för ... ... . Good Stuff Gold 7-9. NO/Teknik. Spektrum Fysik 7-9 Spektrum Kemi 7-9 Spektrum Biologi 7-9 Spektrum Teknik 7-9. SO. SOS Historia 7-9 SOS Geografi 7-9 SOS Religion 7-9 SOS Samhälle 7-9. Moderna språk. À plus ! 6-9 Mucho más 6-9 Alles Deutsch 6-9. Populära läromedel för årskurs 7-9. Skolform/område. Digitala läromedel. Kontakt. Logga in. Meny. Varukorg. ... Handbok i svenska åk 7-9. Sven ... Språka med Liber - svenska åk 6-9 ... . Varukorg. ... Handbok i svenska åk 7-9. Svenska som andraspråk. Created with Sketch. Liber Svenska 7-9. Created with Sketch. Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 7. Teknik Created with ... Bedömningsmaterial i svenska och sva åk 7-9 är just vad det heter, ett bedömningsmaterial. Det är tänkt att hjälpa lärare och elever i bedömninge...