Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt E-Book


Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt - Jakob Heidbrink pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-01-02
FÖRFATTARE: Jakob Heidbrink
ISBN: 9789144126258
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,50

FÖRKLARING:

Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt behandlar både den allmänna fordrings- och skuldebrevsrätten ur ett systematiskt perspektiv. Den rättspolitiska bakgrunden till reglerna klargörs innan de olika fordringsrättsliga frågorna tas upp: reglernas syfte och funktion som lösning på ett samhälleligt problem diskuteras som en integrerad del av framställningen av reglerna. Boken täcker helt skuldebrevslagens område och konsumentkreditlagens civilrättsliga bestämmelser, men behandlar översiktligt också reglerna för många speciella fordringsrättsliga områden, såsom exempelvis växel- och checkrätten och condictio indebiti.I boken visas fordringsrätten i sitt sammanhang med framför allt avtalsrätten, men även den utom­obligatoriska skadeståndsrätten. Innehållet omfattar också metodologiska diskussioner och rättsfallsanalyser. Sedan första upplagan har den digitala revolutionen fått sitt verkliga genombrott och lett till frågor som kräver visst nytänkande inom bokens område. Dessa berör till exempel kontantfria betalningar och elektroniska dokument som gör anspråk på att vara löpande förbindelser.Boken vänder sig framför allt till nybörjare på juristutbildningar, men kan med fördel också användas som översiktlig framställning för praktiker som snabbt behöver orientera sig inom fordringsrätten. 

...ringsrättsliga frågorna tas upp: reglernas syfte och funktion som lösning på ett samhälleligt problem diskuter Heidbrink, J (2019) ... Examensarbete i civilrätt, särskilt fordringsrätt ... . Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt (2 ed ... , utsökning och konkurs (7 ed.). Norstedts Juridik Millqvist, G (2018). Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar ... Olsson, S (2017). Revisorns roll - en revisors och revisionsrättslig introduktion (1 ed ... Regler kring fordringars uppkomst, innehåll och upphörande.. Vanliga frågor inom fordringsrätten är om en fordran har uppståt ... Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt | Stockholms ... ... ... Regler kring fordringars uppkomst, innehåll och upphörande.. Vanliga frågor inom fordringsrätten är om en fordran har uppstått, och i sådana fall på vilken grund (avtal, skadegörande handling, obehörig vinst, m.fl.), vad fordringens innehåll är (vad som ska presteras), vem som ska prestera (gäldenären), till vem prestation ska ske (borgenären), och under vilka förutsättningar ... Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt: Amazon.es: Jakob Heidbrink: Libros en idiomas extranjeros Litteraturlista för HRL001, gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska institutionen 2015-05-04 att gälla från och med 2015-08-31. Om inget annat anges, avses alltid den senaste upplagan Heidbrink, Jakob: Grundläggande fordrings-och skuldebrevsrätt, Studentlitteratur Civilrätt A syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om den centrala förmögenhetsrätten, det vill säga skadeståndsrätt, allmän respektive speciell avtalsrätt, fordrings- och skuldebrevsrätt, sakrätt samt allmän förmögenhetsrätt. Gemensamt för dessa är att de alla rör fordringar och skulder samt angränsande områden. De områden som kommer beskrivas här är skuldebrevsrätt, sakrätt, pant, borgen och obeståndsrätt. Termerna gäldenär och borgenär används flitigt inom alla dessa områden. En gäldenär är en person som har en skuld till någon annan. Fordringsrätt - med fokus på regler som berör fordrans uppkomst, skuldebrevsrätt och frågor om hur fordringar upphör. Fastighetsrätt - med fokus på de regler som anknyter till såväl fastighetsbegreppet som kriterier för vad som utgör fastighetstillbehör samt på de regler som styr förvärv av fast egendom. Fodringsrätt Fordringsrätten är ett rättsområde som innehåller bestämmelser och regler om fordringar och skulder. En fordran är förenklat ett krav och en skuld är något som ska presteras. I fordringsrätten ingår flera olika delområden, exempelvis krediträtt och skuldebrevsrätt. Vid påstådd fordran behöver följande frågor utredas: Grunden för fordran (avtal, skadegörande ... Samma hovrätt har dock i ett senare fall ansett att en fordran på ersättning för rättegångskostnader får anses ha uppkommit löpande, när arbetet utfördes (Svea hovrätt, 2013-10-30, mål T 4219-13). Rättshjälpskostnad och avgift till Brottsofferfonden En annan fråga är om fordran är rätt beräknad? Rättsområdet innefattar även skuldebrevsrätt och krediträtt. Ofta har en gäldenär och en borgenär avtalat om hur och när skulden ska betalas, men även då kan tvister uppstå. Inte ovanligt föreligger även frågor om motfordran. Bland de ämnesområden som behandlas kan nämnas personrätt, avtalsrätt, köprätt, konsumenträtt, associationsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt med successionsrätt, fastighetsrätt, speciell avtalsrätt, fordrings- och skuldebrevsrätt, borgen och andra säkerheter, sakrätt, immaterial- och marknadsrätt inklusive konkurrensrätt, europarätt, arbetsrätt, straff- och processrätt ......