Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden - (bok + digital produkt) E-Book


Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden - (bok + digital produkt) -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-04-16
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144120485
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,61

FÖRKLARING:

En grundläggande förutsättning för att värdepappersmarknaden ska fungera effektivt är att alla parter har förtroende för varandra, det vill säga att marknadens spelregler anpassas efter marknadens utveckling och att reglerna efterlevs. Den här boken syftar till att ge läsaren en bred kunskap om värdepappersmarknaden och en djupare kunskap om ledning och kontroll hos de finansiella företagen.I boken beskrivs värdepappersmarknadens funktion och aktörer samt de lagar och regler som gäller för olika typer av finansiella bolag, med en fördjupning avseende kontroll och styrning. Dessutom ger boken grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi och finansiella instrument.Boken utgår från SwedSecs kunskapskrav för ledning och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden och vänder sig till styrelseledamöter, verkställande direktörer, ledande befattningshavare, personer som arbetar med compliance och riskkontroll, bolagsjurister, revisorer, advokater och studenter.Till Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden hör en digital version av boken. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.Andra upplagan

...rbjuds att arbeta med digitalisering och innovation med aktivt stöd av expertkompetens knuten till innovationshubben Great Space ... Produktlagstiftning - Marknadskontrollrådet ... . Projektet vill förädla en metod som ... Tillstånd att driva värdepappersrörelse. Värdepappersrörelse får drivas endast efter tillstånd av FI (2 kap. 1 § lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden). Bok + digital produkt. ... Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden. ... ge läsaren en bred kunskap om värdepappersmarknaden och en djupare kunskap om ledning och kontroll hos de ... Bok + digit ... Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden - (bok ... ... . ... ge läsaren en bred kunskap om värdepappersmarknaden och en djupare kunskap om ledning och kontroll hos de ... Bok + digital produkt. FREGERT, K ... Ledning och kontroll på ... Boken har skrivits av ett dussin experter med sammanlagt mer än 250 års erfarenhet från värdepappersmarknaden och från ... Reglerna i korthet. En stor del av de tidigare reglerna i Mifid1 har överförts mer eller mindre oförändrade till Mifid 2 eller Mifir. Mifid 2 och Mifir innehåller också en mängd regler som är nya eller mer detaljerade än i Mifid 1. Kontroll av märkning sker lämpligast hos den som kan påverka märkningsuppgifterna. Det är dock i butiker och annan detaljhandel som felaktigheter lättast uppmärksammas, inte minst av konsumenter som i sin tur gör myndigheterna uppmärksamma på problemet. SKR ingår i ett projekt som ska ta fram förslag för en process för validering av digitala tjänster och produkter. Syftet är att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra. Användarhandbok (v 2.5.0) Inloggning. Ange användarnamn och lösenord. Välj "Fortsätt vara inloggad" för att inte loggas ut när du stänger appen....